Sportovní klub Sněhaři Domažlice

Rychlý kontakt

Klášterského 193, 344 01  Domažlice
E-mail: info@snehari.cz

ZIMA 2019

 

26.1.2019 - Chodská třicítka, výsledky zde, fotky zde   

 

24.02.2019 - Přechod  Gibacht => Capartice

 

03.03.2019 - Krňoulův Memoriál, výsledky zde

Pozvánka na valnou hromadu SK SNĚHAŘI Domažlice

Datum:            17. 4. 2019

Hodina:           19:00

Místo:              Restaurace U kocoura

Program:         1) Zpráva o činnosti

                        2) Zpráva o členské základně

                        3) Zpráva o hospodaření

                        4) Zpráva a návrh rozpočtu

                        5) Usnesení

                        6) Diskuze

Na tomto shromáždění je poslední možnost zaplacení členských příspěvků za rok 2018. Při nezaplacení tímto dnem zaniká členství v klubu. Výše členských příspěvků pro r. 2019: Základní výše příspěvku 350 Kč, členové do 15 let 100 Kč, do 18 let 200 Kč, nad 65 let 100 Kč. Příspěvky na rok 2019 je nutno zaplatit do 30.4.2019 nejlépe převodem na účet klubu (viz níže).


 

Certifikace lyžařských tras na Čerchově

Díky úsilí Akčního spolku Čerchov plus byly v rámci projektu "Přeshraniční region Gibacht/Čerchov - aktivně v přírodě", kde hlavními aktéry jsou města Furth im Wald, Waldmünchen a Domažlice certifikovány běžecké lyžařské trasy v okolí Gibachtu, Čerchova a Capartic Německým lyžařským spolkem (DSV).

Aktuální informace o lyžařských tratích naleznete zde:

https://www.loipenportal.de/furth_im_wald [›]

(Upozornění - stránky ještě nejsou zcela dokončené a na jejich plnohodnotném obsahu se stále pracuje)

41. ROČNÍK "MEMORIÁLU MATĚJE MAUERA"

Capartice neděle 23.9.2018

Výsledky zde

Výsledky z minulých ročníků zde, fotky z minulých ročníků zde.

 

WEB KAMERA NA ČERCHOVĚ

klikni zde [›]

ČÍSLO ÚČTU

pro placení členských příspěvků nebo dobrovolných příspěvků na úpravu tratí:

5476210217/0100

Jako specifický symbol uveďte 1111 (v případě platby členských příspěvků) nebo 5555 (v případě příspěvku na tratě), do popisu platby napište jméno a příjmení.

 

Členské příspěvky - základní výše ročního příspěvku je 350 Kč, členové do 15-ti let 100 Kč, do 18-ti let 200 Kč, nad 65 let 100 Kč.

Příspěvky na rok 2019 je potřeba zaplatit do 30.4.2019.

 

Odkazy jinam (Links)

Město Domažlice [›]

Ski Club Furth im Wald [›]

Stránky o Čerchově [›]

(vytvořené členem našeho oddílu)

 


Historie Sněhařů

Detail [›]

 

 

 

 

 

 

 

 • 1904 (zimní období) – plzeňští lyžaři Juránek a Kabát vystoupili na nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov poprvé na lyžích
 • 11. 11. 1905 - Václav Rybařík navrhuje, aby v klubu cyklistů se pěstovala i jízda na lyžích a první propagátory lyžování byli krom něj i Jaromír Pugnar a Václav Jeřábek
 • 1912 – Čerchova dosáhli na lyžích též Rybařík, Krt, Ludvík, Čadková, Čadek, Krňoul a Sequens
 • 21. 12. 1912 – založen spolek SNĚHAŘI. Prvním předsedou byl zvolen policejní komisař Leopold Kilb a jednatelem se stal páter Junek. SNĚHAŘE v té době reprezentovali závodníci Karel Tusvald, Xandr Čadek, Josef Mauer, Otta Lichtenberg a Rudolf Krňoul
 • 4. 2. 1917 – první spolkové lyžařské závody na České Kubici
 • 1918 – předseda SNĚHAŘŮ Václav Rybařík, jednatel Rudolf Tůma a náčelník Karel Zelenka
 • 1919 – první závod „Čerchovská jízda“ (start: Č. Kubice – cíl: Výhledy)
 • 1922 – první ročník Chodské třicítky
 • 1924 – na Zimních olympijských hrách v Chamonix je ve vítěznévojenské československé hlídce i člen domažlických SNĚHAŘŮ Josef Klouček
 • 1927 - nové složení výboru SNĚHAŘŮ: Předseda – Karel Tusvald, jednatel Josef Fryml, náčelník Karel Wimmer
 • 1936 – na ZOH v Garmisch-Pater-Kirchenu náš člen olympionik Jan Svatoš
 • 15. 3. 1939 – změna jména na SK Domažlice
 • 1945 – složení výboru: Předseda - Josef Klouček, jednatel – Josef Fryml, náčelník Václav Reif, byla vybudována sjezdovka na Čerchově
 • 11. 4. 1948 – sjednocení sportovců do SOKOLA
 • 1950 - sjezdovka na Čerchově z důvodu vytvoření hraničního pásma a obsazení Čerchova armádou byla uzavřena
 • 21. 3. 1953 – Lyžaři z Domažlic jako členové oddílu lyžování pod Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice
 • 1966 - sjezdovka na Čerchově byla obnovena, vrchol zůstal v majetku armády z toho důvodu byla u sjezdovky v dolní části vybudovaná dřevěná lyžařská chýše, na sjezdovce byly instalované dva vleky
 • 1967-1975 – vybraní lyžaři okresu soustředěni do nového útvaru: „Lyžařská základna“
 • 1967 – družstvo Lyžařské základny pod vedením trenéra Míly Webera se stalo vítězem II. Běžecké celostátní ligy
 • 1969 – zřizuje se nové lyžařské běžecké středisko v Caparticích zakoupením budovy tzv. „Šebkovny“
 • 1972 - vlivem politické situace v období normalizace bylo rozšířeno hraniční pásmo a sjezdovka na Čerchově uzavřena
 • 1973 - jako náhradou za nepřístupný ČERCHOV byla vybudovaná sjezdovka na Sádku
 • 1977 – start lyžařského kroužku ODPM Domažlice pro školáky s názvem „ESKYMÁCI“ pod vedením Gabyho Koubka
 • 1980 – Mladí talentovaní lyžaři okresu (běžci a běžkyně) jmenováni ÚV ČSTV Praha jako členové Tréninkového střediska mládeže (TSM)
 • 1984 – obětavou prací lyžařů sjezdařů dobudován lyžařský areál se sjezdovkou na Sádku
 • 1996 - došlo k osamostatnění lyžařů od TJ Jiskra Domažlice a navázání na tradice Sněhařů Domažlice, bylo založeno občanské sdružení SK Sněhaři Domažlice, které obhospodařuje sjezdový areál na Sádku, běžceké tratě a klubovnu Šebkovnu v Caparticích a spravuje lyžařské běžecké tratě pod Čerchovem

Přidat příspěvek

Příspěvky

Dosud nikdo nepřidal žádný příspěvek.