Sportovní klub Sněhaři Domažlice

Rychlý kontakt

Klášterského 193, 344 01  Domažlice
E-mail: info@snehari.cz

Pozvánka na valnou hromadu SK SNĚHAŘI Domažlice

Datum:            17. 05. 2023

Hodina:           18:00

Místo:              Šebkovna Capartice

 Program:         1) Zahájení

                        2) Volba mandátové a návrhové komise

                        3) Zpráva mandátové komise

                        4) Schválení programu valné hromady

                        5) Zpráva o činnosti

                        6) Zpráva o hospodaření, návrh rozpočtu

                        7) Rozhodnutí o budoucnosti vleku na Sádku

                        8) Různé

                        9) Závěr

 

 Formulář plné moci zde


 

Redaktor Tomáš Kocanda z www.bezky.net navštívil stopy na Čerchově: Odkaz [»]

WEB KAMERA NA ČERCHOVĚ

klikni zde

ČÍSLO ÚČTU

pro placení členských příspěvků:

5476210217/0100

Jako specifický symbol uveďte 1111 (v případě platby členských příspěvků)  do popisu platby napište jméno a příjmení.

Členské příspěvky - základní výše ročního příspěvku je 350 Kč, členové do 15-ti let 100 Kč, do 18-ti let 200 Kč, nad 65 let 100 Kč.

Příspěvky je možné platit pouze převodem na účet do konce dubna daného roku.

Do stanov spolku můžete nahlédnout zde.

 

 

Odkazy jinam (Links)

Město Domažlice [»]

Ski Club Furth im Wald [»]

Stránky o Čerchově [»]

(vytvořené členem našeho oddílu)

 


100 let Sněhařů

Oslava 100 let lyžařského klubu SNĚHAŘI Domažlice a CHODSKÁ létobabí LýŽE

O víkendu 15. a 16. září 2012 nejstarší domažlický sportovní klub Sněhaři Domažlice společně s Městem Domažlice, SDH Domažlice a SDH Klenčí p. Čerchovem uspořádal oslavy ke stému výročí založení Šněhařů v „Mekce“ domažlického lyžování v Caparticích. Byli zde oceněni zasloužilí členové klubu, kterým poděkoval za jejich dlouholetou a záslužnou práci v klubu předseda Sněhařů Zdeněk Pauer a místopředseda Martin Janovec.

Součástí oslav se v sobotu jela Chodská létobabí Lýže pořádaná klenečskými kolegy, kde deset tříčlenných štafet podávalo vrcholné sportovní výkony při překonávání velmi náročné lyžařské běžecké tratě.

V rámci oslavy byl vytyčen a téměř dodržen tento program:

Sobota 10:00  Prezentace na LýŽI v tiskovém středisku před ŠEBKOVNOU

            11:30  Důkladné lékařské prohlídky, kontrola vybavení závodníků

            12:00  Srocení všech závodníků pro zvěčnění fotoaparáty

            12:15  Slavnostní slib závodníků

            13:00  První držkopád závodu štafet na lyžích (= start)

            14:00  Slavnostní zahájení oslavy 100 let Sněhařů a uvítání předsedou klubu

                       Předání uznání zasloužilým členům klubu

            15:00  Pokračování v držkopádech LýŽE

                       Rozhovor s olympioničkou Nikolou Sudovou

                       Zdravice a předání daru předsedou SK Furth im Wald

                       Rozhovor s olympionikem Stanislavem Henychem

                       Slavnostní vyhlášení výsledků LýŽE

            17:00  Tancovačka u Šebkovny

                       Mastnej Flek, Dýně, Zrcadla, LENKA & K.Band

            Zdárné ukončení sobotní části v blíže nespecifikovaných nedělních hodinách.

Neděle 10:00  Start Memoriálu Matěje Mauera

             12:30  Vyhlášení výsledků přespolního běhu (fotky zde)

Oslav se zúčastnili bývalí i současní členové klubu, lyžaři ze spřátelených klubů (SC Plzeň, Tatran Chodov, SC Furth im Wald, Tatran Železná Ruda), vítězové minulých ročníků Chodské třicítky jako např.: Josef Jirka, Jiří Hruška (poslední vítěz z domácího klubu Sněhařů v roce 1969), Jiří Kobes, Pavel Batko, Petr Höll, Vladislav Razým st. (jediný vítěz, který dokázal vyhrát 3x po sobě), Vladislav Razým ml., Petr Vondraš (odchovanec Sněhařů, který vyhrál CH 30 pod hlavičkou VŠZ Praha) a také široká sportovní veřejnost.

Pozvání na oslavy přijali také dva velmi vzácní hosté:

Nikola Sudová - česká lyžařská reprezentantka v jízdě v boulích, vícemistryně světa z roku 2005, bronzová medailistka z MS v roce 2009, dvojnásoná vítězka závodu SP a úspěšná dvojnásobná olympionička z Turína (2006 - 6. místo) a Vancouveru (2010 – 16. místo)

Stanislav Henych - současný předseda nejstaršího lyžařského klubu v Čechách ČKS SKI Jilemnice, vícemistr světa v běhu na lyžích na 50 km v roce 1974 ve Falunu, bývalý dlouholetý reprezentant Československa v běhu na lyžích

Fotky [»]

Ocenění za zásluhy přijali:

Janovec Josef - narodil se v roce 1931. V období 1950 – 1954 závodil na lyžích za ZTŠ Klatovy. Od roku 1956 již jako člen LO TJ Jiskra Domažlice závodil na lyžařských závodech v okrese i v kraji. Chodskou 30 jel 10x, reprezentoval ZČ kraj na mistrovství republiky, jako člen družstva oddílu jezdil II. ligu. Později získal kvalifikaci lyžařského trenéra II. třídy a jako trenér působil nejdříve u družstva dospělých závodníků a později pracoval jako trenér mládeže. Od roku 1969 až do roku 1994 byl předsedou LO TJ Jiskra Domažlice – nejdéle v historii klubu. Do roku 2010 byl pokladníkem a účetním Sněhařů.

Pauer Jaromír - narodil se v roce 1934.  Lyžování věnoval podstatnou část svého sportovního života. Jako lyžař, skokan na lyžích, začínal na můstcích ve Dmoutě pod Vavřincem. Je rovněž držitelem rekordního skoku na tamním velkém můstku v délce 44 m. V roce 1965 se zapojil do obnovy sjezdovky na Čerchově. Po roce 1970 se podílel na výstavbě areálu na Sádku, kde se jako náhrada za sjezdovku na Čerchově, budovala sjezdovka a chaty. Po pádu „Železné opony“ usiloval o obnovuu lyžařské sjezdovky na Čerchově.

Kabourek Josef - narodil se v roce 1924. S lyžemi se seznámil prostřednictvím zahradníků Kloučkových, u kterých se učil zahradníkem. Lyžoval podobně jako ostatní kluci pod Vavřincem ve Dmoutě a na Škarmaně. Podílel se na přípravě a pořádání tradiční  Chodské 30. Opakovaně na tomto závodě startoval, prošlapával 30 km stopu. Stal se trenérem mládeže. Po ukončení své aktivní lyžařské zavodní činnosti se zasloužil o vybudování a údržbu lyžařských tratí nejdříve ve Dmoutě a později v lyžařském středisku v Caparticích. Pečoval o celé středisko v areálu Capartice včetně lyžařské chalupy Šebkovna.

Malec Miloš - narodil se v roce 1924. Pracoval v tělovýchově od roku 1954 do roku 1993. Byl členem výboru TJ Jiskra Domažlice, měl na starosti údržbu a výstavbu tělovýchovných zařízení. Zastával pozici rozhodčí na okresní i krajské úrovni a byl členem krajského svazu lyžování v Plzni. Získal licenci rozhodčího lyžování I. třídy – běhy, sjezdy. Organizoval a vedl veřejnou lyžařskou školu při TJ Jiskra Domažlice v letech 1986 – 1988. V 70. a 80. letech minulého století patřil k nejaktivnějším členům oddílu jak na pozici rozhodčího, tak i v oblasti zvelebování lyžařských areálů na Sádku a v Caparticích.

Wuchterle Jiří - narodil se v roce 1922. Všestranný sportovec, který se obětavě zapojoval do budování tenisového areálu v Domažlicích a lyžařských areálů na Čerchově a na Sádku. Jezdil na čerchovskou sjezdovku od jejího vybudování v roce 1945, kdy se stal společně s Jiřím Volfíkem jejím správcem. V roce 1966 začal opět pomáhat při obnově čerchovské sjezdovky. Po jejím uzavření se podílel na vybudování sádeckého střediska, kde se společně s Jirkou Šípkem staral o vleky a jeho provoz. Díky jemu sloužila sádecká sjezdovka pro veřejnost i přes týden. Jiří Wuchterle je nejstarším čestným členem našeho SK.

Pogratulovat oceněným a i celému klubu přijel starosta města Domažlic pan Miroslav Mach a starosta městyse Klenčí p. Č. pan Karel Smutný, kteří zároveň přislíbili další podporu lyžování včetně možnosti dobudování veřejnosti více dostupné  moderní sjezdovky na Sádku.

K večerní části oslav přispěly svým vystoupením hudební skupiny – Zrcadla.cz, Dýně, Lenka & K. Band a Mastnej flek. Celý sobotní program báječně moderoval Pavel Morysek a za mohutné podpory Michala Karolyi.

V neděli se pak v Caparticích konal již 35. ročník přespolního běhu Memoriálu M. Mauera, který je tradiční součástí závodů o nejlepšího běžce Chodska. Zúčastnilo celkem 72 závodníků, v hlavní kategorii mužů zvítězil Jiří Voják, v ženách Vendula Peteříková. Výsledky zde, fotky zde.

 

Děkujeme těmto subjektům, že podpořili naši oslavu a s tím související materiály!

 

K tomuto výročí jsme vydali ALMANACH.

Přidat příspěvek

Příspěvky

Dosud nikdo nepřidal žádný příspěvek.