Sportovní klub Sněhaři Domažlice

Rychlý kontakt

Klášterského 193, 344 01  Domažlice
E-mail: info@snehari.cz

Pozvánka na valnou hromadu SK SNĚHAŘI Domažlice

Datum:            17. 05. 2023

Hodina:           18:00

Místo:              Šebkovna Capartice

 Program:         1) Zahájení

                        2) Volba mandátové a návrhové komise

                        3) Zpráva mandátové komise

                        4) Schválení programu valné hromady

                        5) Zpráva o činnosti

                        6) Zpráva o hospodaření, návrh rozpočtu

                        7) Rozhodnutí o budoucnosti vleku na Sádku

                        8) Různé

                        9) Závěr

 

 Formulář plné moci zde


 

Redaktor Tomáš Kocanda z www.bezky.net navštívil stopy na Čerchově: Odkaz [»]

WEB KAMERA NA ČERCHOVĚ

klikni zde

ČÍSLO ÚČTU

pro placení členských příspěvků:

5476210217/0100

Jako specifický symbol uveďte 1111 (v případě platby členských příspěvků)  do popisu platby napište jméno a příjmení.

Členské příspěvky - základní výše ročního příspěvku je 350 Kč, členové do 15-ti let 100 Kč, do 18-ti let 200 Kč, nad 65 let 100 Kč.

Příspěvky je možné platit pouze převodem na účet do konce dubna daného roku.

Do stanov spolku můžete nahlédnout zde.

 

 

Odkazy jinam (Links)

Město Domažlice [»]

Ski Club Furth im Wald [»]

Stránky o Čerchově [»]

(vytvořené členem našeho oddílu)

 


Historie Sněhařů

Detail [»]

 

 

 

 

 

 

 

 • 1904 (zimní období) – plzeňští lyžaři Juránek a Kabát vystoupili na nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov poprvé na lyžích
 • 11. 11. 1905 - Václav Rybařík navrhuje, aby v klubu cyklistů se pěstovala i jízda na lyžích a první propagátory lyžování byli krom něj i Jaromír Pugnar a Václav Jeřábek
 • 1912 – Čerchova dosáhli na lyžích též Rybařík, Krt, Ludvík, Čadková, Čadek, Krňoul a Sequens
 • 21. 12. 1912 – založen spolek SNĚHAŘI. Prvním předsedou byl zvolen policejní komisař Leopold Kilb a jednatelem se stal páter Junek. SNĚHAŘE v té době reprezentovali závodníci Karel Tusvald, Xandr Čadek, Josef Mauer, Otta Lichtenberg a Rudolf Krňoul
 • 4. 2. 1917 – první spolkové lyžařské závody na České Kubici
 • 1918 – předseda SNĚHAŘŮ Václav Rybařík, jednatel Rudolf Tůma a náčelník Karel Zelenka
 • 1919 – první závod „Čerchovská jízda“ (start: Č. Kubice – cíl: Výhledy)
 • 1922 – první ročník Chodské třicítky
 • 1924 – na Zimních olympijských hrách v Chamonix je ve vítěznévojenské československé hlídce i člen domažlických SNĚHAŘŮ Josef Klouček
 • 1927 - nové složení výboru SNĚHAŘŮ: Předseda – Karel Tusvald, jednatel Josef Fryml, náčelník Karel Wimmer
 • 1936 – na ZOH v Garmisch-Pater-Kirchenu náš člen olympionik Jan Svatoš
 • 15. 3. 1939 – změna jména na SK Domažlice
 • 1945 – složení výboru: Předseda - Josef Klouček, jednatel – Josef Fryml, náčelník Václav Reif, byla vybudována sjezdovka na Čerchově
 • 11. 4. 1948 – sjednocení sportovců do SOKOLA
 • 1950 - sjezdovka na Čerchově z důvodu vytvoření hraničního pásma a obsazení Čerchova armádou byla uzavřena
 • 21. 3. 1953 – Lyžaři z Domažlic jako členové oddílu lyžování pod Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice
 • 1966 - sjezdovka na Čerchově byla obnovena, vrchol zůstal v majetku armády z toho důvodu byla u sjezdovky v dolní části vybudovaná dřevěná lyžařská chýše, na sjezdovce byly instalované dva vleky
 • 1967-1975 – vybraní lyžaři okresu soustředěni do nového útvaru: „Lyžařská základna“
 • 1967 – družstvo Lyžařské základny pod vedením trenéra Míly Webera se stalo vítězem II. Běžecké celostátní ligy
 • 1969 – zřizuje se nové lyžařské běžecké středisko v Caparticích zakoupením budovy tzv. „Šebkovny“
 • 1972 - vlivem politické situace v období normalizace bylo rozšířeno hraniční pásmo a sjezdovka na Čerchově uzavřena
 • 1973 - jako náhradou za nepřístupný ČERCHOV byla vybudovaná sjezdovka na Sádku
 • 1977 – start lyžařského kroužku ODPM Domažlice pro školáky s názvem „ESKYMÁCI“ pod vedením Gabyho Koubka
 • 1980 – Mladí talentovaní lyžaři okresu (běžci a běžkyně) jmenováni ÚV ČSTV Praha jako členové Tréninkového střediska mládeže (TSM)
 • 1984 – obětavou prací lyžařů sjezdařů dobudován lyžařský areál se sjezdovkou na Sádku
 • 1996 - došlo k osamostatnění lyžařů od TJ Jiskra Domažlice a navázání na tradice Sněhařů Domažlice, bylo založeno občanské sdružení SK Sněhaři Domažlice, které obhospodařuje sjezdový areál na Sádku, běžceké tratě a klubovnu Šebkovnu v Caparticích a spravuje lyžařské běžecké tratě pod Čerchovem

Přidat příspěvek

Příspěvky

Josef Klouček
František Novák | 5.11.2020 (22:52)
V historii Sněhařů i kronikách se opakuje jedna chyba. Vítězství Josefa Kloučka jako člena vojenské hlídky na ZOH v Chamonix 1924. Toto jsem vyčetl z diplomové práce Natálie Krumlové, 2018. Konkrétně pro kapitolu o vojenských hlídkách na ZOH čerpala: 1. Trojan J. - Biatlon od vojenských hlídek k biatlonu,
2. Kašpar Z. - Historie biatlonu od konce 20.století: ucelený pohled na vývoj a výsledky olympijských sportovních odvětví.

Na ZOH v Chamonix 1924 se závod vojenských hlídek se nepočítal do ZOH. Byl to v podstatě ukázkový sport. To trvalo až do roku 1948 ( Svatý Mořic ). To se vojenské hlídka jela naposledy. Biatlon jako takový se na ZOH jel až v roce 1960.
Vedoucí výpravy v Chamonix byl Vítězslav Pavlousek. Hlídka jela ve složení - Karel Buchta, Bohuslav Josífek, Jan Mittlohner, Josef Bím a skončila na 4.místě za vítězným Švýcarskem.

Na II. ZOH ve Svatém Mořici 1928 se závod vojenských hlídek jel na 28 km. Vedoucím hlídky byl npor. Procházka a hlídka jela ve složení - npor. Otakar Německý, Josef Klouček, Robert Möhwald a Bedřich Jón. Hlídka skončila na 6.místě v čase 4:15:07 hod. Za vítězným Norskem zaostala o 25 minut.